มทบ.33 จัดกิจกรรมช่วยเหลือภัยหนาว ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่

 มทบ.33 จัดกิจกรรมช่วยเหลือภัยหนาว ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่โดย ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500  ผืน ไปมอบให้แก่ ประชาชน ในหมู่บ้านขุนอมแฮดใน ต.สบโขง  และ หมู่บ้าน หนองอึ่งเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น