มทบ.33 ดำเนินงานโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.อมก๋อย

 มทบ.33 ดำเนินงานโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข โดย ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ. สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนจำนวน 4 โรงเรียนในพื้นที่ อ.อมก๋อย (โรงเรียนบ้านห่างหลวง,โรงเรียนบ้านราชา,โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า,โรงเรียนบ้านมูเซอหลังเมือง)รวมจำนวน 20 คัน ซึ่งจักรยานดังกล่าวเป็นการนำจักรยานมือสองมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดย หน่วยพัน.ซบร.23 ซึ่งสามารถซ่อมแซมให้เหมือนจักรยานต้นแบบ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ แล้วนำไปแจกจ่ายให้แก่ รร.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายแดน