มทบ.33 ร่วมพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวรณรงค์งดเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปกป้องประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.  เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวรณรงค์งดเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปกป้องประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรำลึกถึงผู้สูญเสียเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 26 ธ.ค.64 ณ สนามกีฬารามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.ช.ม.โดยมี ผวจ.ช.ม.เป็นประธานในพิธี