มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19

  มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนและคณะนายทหาร ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และ จักรยานยนต์เดลิเวอรี่ พร้อมกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 นำอาหารกล่องจำนวน 150 กล่อง ที่จัดซื้อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย พร้อมทั้งพืชผักที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเชียงใหม่ จำนวน 300 กก. ,ไปทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสนง.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่ง เป็นสถานที่ประทับแรม ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. และบ้านสันทรายต้นกอก – บ้านสัมมากร  หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จว.ช.ม. รวมมีผู้มารับอาหารและพืชผัก จำนวน 350 ราย รวมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาว ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และเด็กที่ยากจน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด