มทบ.33 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ศฝ.จิตอาสา ภาค 3 (บน.41 )มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และภาคประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือโดย ผบ.มทบ.33 ได้มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก  วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมในพิธีเปิดฯ