มทภ.3 เป็นประธาน กิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2565

 มทภ.3 เป็นประธาน กิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. โดยมี รอง ผบ.มทบ.33(1),(2) และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมและร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC