มทบ.33 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์ สมเดชพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์ สมเดชพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดย มี พล.ท.บุญยืน อินกว่าง  มทน.3 และ พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง เสธ.มทบ.33 พร้อมทั้งคณะนายทหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในการประกอบพิธีดังกล่าว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ