ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทย

 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่  33 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี  2565 เนื่องในวันกองทัพไทย  รวมจำนวน ( 1,063 นาย ) ร่วมประกอบพิธีสวนสนามและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทย  ตลอดจนระลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ที่ ทรงปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ รวมทั้งเหล่าบรรพชนที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย