ต้อนรับ – ส่ง และติดตามคณะ พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.33 ร่วมให้การต้อนรับ – ส่ง และติดตามคณะ พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์  เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บน 41  จว.ช.ม.