ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพ่นสีรองในหมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 10 มกราคม  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33