หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตรวจสอบประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ หน่วยสำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการบรรเทาสาธารภัย และติดตามประสานงานให้หน่วย ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ หน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 และเดินทางตรวยเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 ติดตามยุทโธปกรณ์ของหน่วย ณ สนาม กองพันมณฑลทหารบกที่ 33