รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญกล่องยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ จว.ช.ม.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จว.ช.ม. ในการนี้ ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ รอง หก.กขว.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธี และมอบกล่องยังชีพแก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร