รับมอบหน้ากากอนามัยชนิด N 95 นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

 มทน.3 และ  ผบ.มทบ.33 รับมอบหน้ากากอนามัยชนิด N 95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  จำนวน 15,000 ชิ้น พร้อมเจลล้างมือจำนวน 360 หลอด จากนายวิชิต ตันติศักดิ์ ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย และคุณศักดิ์พล ยอดบางเตย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ณ ศป.บส.ชน. อ.แม่ริม จว.ช.ม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไฟป่าและหมอกควันต่อไป