อง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับประชาชนโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันไฟป่าพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บ้านม้งดอยปุยหมู่ที่ 11 ต.สุเทพ จว.ช.ม.จำนวน 7 ราย สร้างความประทับใจและพึงพอใจต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง