มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

  มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งได้เปิดให้บริการ ในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชุมชนรอบค่าย และประชาชนทั่วไป ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิค – 19  ของ รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งจะบริการฉีดวัคซีน ในทุกวันจันทร์  , พุธ ,ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ปัจจุบันมียอดประชาชนมาฉีดวัคซีน ที่รพ.ค่ายฯจำนวน 13,608 ราย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด