มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

มทบ.33  ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งได้เปิดให้บริการ ในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชุมชนรอบค่าย และประชาชนทั่วไป ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิค – 19  ของ รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งจะบริการฉีดวัคซีน ในทุกวันจันทร์  , พุธ ,ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ปัจจุบันมียอดประชาชนมาฉีดวัคซีน ที่ รพ.ค่ายฯ จำนวน 13,900 ราย และได้จัดกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลือ รพ.ค่ายกาวิละ ในการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัว  (Community Isolation : CI) ณ เรือนรับรองหลังที่ 2 ค่ายกาวิละ เพื่อเตรียมรองรับหากมีผู้ป่วยโควิด – 19 เพิ่มเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด