รอง เสธ.มทบ.33(2) เป็นผู้แทนร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

26-28 ก.พ. 65 ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ รอง เสธ.มทบ.33(2) เป็นผู้แทนร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.ช.ม.
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้ง
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีวัดที่ใช้เป็นสนามสอบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ ,วัดท่าตอน อ.แม่อาย และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จว.ช.ม.