ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

ผบ.มทบ.33 พล.ต.สันติ สุขป้อม มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.33 พ.อ.สงบศึก วังแก้ว ให้การตอนรับท่านราชเลขานุการในพระองค์ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ณ บน.41 เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า บริเวณร่องกระแจะ, สะพานถนนรัตนโกสินทร์, บริเวณโรงฆ่าสัตว์ และสะพานบุญ ต.ช้างคลาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับ