ร่วมการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า ระหว่าง ทบ. กับ Washington National Guard

 มทบ.33 จัดกำลังพล ฝอ. 1 นาย และ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน 5 นาย( น.2,ส.3) รวม 6 นาย  เข้าร่วมการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า ระหว่าง ทบ. กับ Washington National Guard ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พ.อ.ณรงค์ สุวรรณอำไพ ผู้แทน กร.ทบ.และ COL.Kevin McMahan  เป็นประธานพิธีเปิดฯ การฝึกอบรมห้วงวันที่ 1 – 3 มี.ค.65 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจาก บก.คฟป.ทภ.3,  มทบ.32 , มทบ.33 , มทบ.37, มทบ.310 และ จนท.กรมป่าไม้