มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต

มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพื่อผ่าตัดหัวใจโดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน 10 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาล ขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้บริจาค  ณ  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จว.ช.ม.