ผบ.มทบ.33 ร่วมพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 ผบ.มทบ.33 ร่วมพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัว กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จว.ช.ม. และ มณฑลทหารบกที่ 33

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จว.ช.ม.