มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน 30 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนโลหิต ในห้วงสถานการณ์โรคโควิด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  อ.เมือง จว.ช.ม. ได้รับยอดโลหิตจำนวน  13,500 ซีซี