มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

พล.ต.สันติ  สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ม. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ร่วมประกอบพิธีฯ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมืองจว.ช.ม.