มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพล “จิตอาสาพัฒนาวัดขะจาว” ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังกวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา​โลก​มหาราช​

มทบ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา​โลก​มหาราช​ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดขะจาว หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จว.ช.ม.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการพัฒนา กำจัดเศษขยะ กิ่งไม้ใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และล้างทำความสะอาดบริเวณวัดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย