มณฑลทหารบกที่ 33 มอบเงินสงเคราะห์บุพการีทุพพลภาพของกำลังพลในสังกัด “กองทัพบก” ที่ทุพพลภาพ

พล.ต. สันติ  สุขป้อม ผบ.มทบ.33 และคุณ อนุสรา  สุขป้อม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.33 มอบเงินสงเคราะห์บุพการีทุพพลภาพของกำลังพลในสังกัด ทบ. ที่ทุพพลภาพ งวดที่ 13 (2/64) ห้วง ก.ค. 64 – ธ.ค. 64 ณ ศาสนสถาน มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.  โดยมี รอง ผบ.มทบ.33(1)และรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.33 พร้อม ผบ.นขต.มทบ.33 ร่วมพิธีฯ