มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดลำคลองหมู่บ้านดอนชัย หมู่5 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดลำคลองหมู่บ้านดอนชัย ม.5 ต.แม่สา อ.แม่ริม จว.ช.ม. ที่ประสบปัญหามี เศษวัชพืช ร่วมถึงมีดินทับถมเป็นเวลานานทำให้กีดขวางทางน้ำ โดยมี กำลังพลจาก มทบ.33 , ปลัดอำเภอ แม่ริม , กำนัน , ประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ดำเนินการพัฒนาลอกคลองระยะทางจำนวน 500 ม.