ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนปากทางห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ หก.กกร.มทบ.33 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนปากทางห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.

     มทบ.33 จัดกำลังพลให้บริการจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้วงวันที่ 10 – 18 เม.ย.65 ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา ,ชุดเสนารักษ์ , ชุดช่างยานยนต์ และ จนท.สห. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และมาท่องเที่ยว โดยได้ปฏิบัติให้ระมัดระวังการรักษาระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษามาตรการป้องกัน COVID – 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด