ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ สิบตรีกองประจำการ และเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1

ผบ.มทบ.33 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต.กองประจำการ และเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ของ นขต.มทบ.33 ณ สนามฝึก ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.33