ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลไชยสถานและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รื้อถอน ตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และหลังคาที่ปรักหักพัง

เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จว.ช.ม.ทำให้ ต้นแหนขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง รถยนต์จำนวน 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน

และ วันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 0830 ศบภ.มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลไชยสถานและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รื้อถอน ตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และหลังคาที่ปรักหักพัง