มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย โดยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลร่วมบริจาค จำนวน 10 นาย ได้รับโลหิต จำนวน 13,500 ซีซี. การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือดปกติ 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ 3 คน จึงขอเชิญชวนมาช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

27