มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวัน ประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565

มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จว.ช.ม. ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวัน ประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 โดยได้กวาดเก็บขยะ เศษใบไม้กิ่งไม้ ตัดหญ้า และตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณโดยรอบ วัดและอาคารหอธรรม พิพิธพัณฑ์วัดเจดีย์หลวง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ