“มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล”

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสา ของ มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 7 ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาด ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ด้านหน้าค่ายกาวิละ โดยมีกำลังพลร่วมกิจกรรมจำนวน 100 นาย