มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบุพพาราม ต.ช้างคลาน อ.เมือง จว.ช.ม. โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาด กวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ กำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบวัด รวมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาและเช็ดถูพื้นผิวสัมผัส ภายในวิหารและอุโบสถ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม รองรับประชาชนที่จะมาร่วมทำบุญในห้วงวันสำคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงนี้