“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพล ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 ประจำปี 2565

เมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 1130 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพล ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 ประจำปี 2565 ณ สโมสรค่ายกาวิละ โดยมีบุตรธิดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 486 คน ซึ้งมีตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงอนุปริญญา