รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 ( 1 ) นำกำลังพลมณฑลทหารบกที่33 ทำบุญฟังพระธรรมเทศนา และการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันวิสาชบูชา ณ วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.33  ( 1 ) เป็นผู้แทนทำบุญในวันวิสาชบูชา เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ค. 65 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาชบูชา เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ( กำลังพล )ได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่นการรักษาศีล การฟังพระธรรมเทศนา และการประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดบุพพาราม อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีกำลังพล มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีด้วย