มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “ทหารพระราชาช่วยเหลือประชาชน ห่วงใย เปิดเรียน อุ่นใจ ปลอดภัยจากโควิค – 19

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล(นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการทำความสะอาดห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์ , ลานกิจกรรม, ลานกีฬาเอนกประสงค์ และร่องระบายน้ำรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมรับการเปิดเรียนในเทอมนี้ สร้างความประทับใจ และความมั่นใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพบกในการเป็นทหารพระราชา โดย พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอก โภคา จอกลอย รองเสธนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน มาตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู และให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงาน