“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จัดจิตอาสาพํฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตอนรับเปิดเทอมใหม่ 1 มิถุนายน 2565 นี้”

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ โดยการทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องโควิค – 19 บริเวณอาคาร ห้องเรียน ห้องพักผ่อน โรงอาหาร และอุปกรณ์เด็กเล่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนวันที่ 1 มิ.ย.65 นี้