พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ม.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.จอมทอง, อ.สันป่าตอง และ อ.แม่อาย จว.ช.ม. ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมือง จว.ช.ม.