แม่ทัพภาคที่ 3 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

มทภ.3 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทภ.3 เฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สีก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่