มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 10 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิ.ย.65 ณ ธนาคารเลือด รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จว.ช.ม. ได้ปริมาณโลหิต ทั้งหมด 4,500 ซีซี เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”