พันเอกธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผบ.มทบ.33 (2) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าน้อย ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม. ร่วมกับ เทศบาลตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จว.ช.ม., ตำรวจภูธร ภาค 5 กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา 3มิ.ย.65 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและผู้ร่วมกิจกกรม 300 คน