ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระพิธีธรรม พลโท ศุภชัย รัตนอนันต์ อายุ  73 ปี (อดีตเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33)

ผบ.มทบ.33 เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระพิธีธรรม พลโท ศุภชัย รัตนอนันต์ อายุ  73 ปี จปร.21 นตท.10 (อดีต เสธ.มทบ.33) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเรื้อรัง         เมื่อเวลา 0010 วันที่4 มิ.ย.65 ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสหัสหงส์-มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่