พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนร่วมก้บหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมก้บหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมือง จว.ช.ม.จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ บน.41 เสร็จแล้วเดินทางไปยังพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ปูคาหนือ หมู่ 5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จว.ช.ม.พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล, มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ, มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่, มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และพบปะประชาชนในพื้นที่