ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาชามณฑลทหารบกที่ 33 และส่วนรารชการภาครัฐ – เอกชน เฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงวันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2565

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาชามณฑลทหารบกที่ 33 และส่วนรารชการภาครัฐ – เอกชน เฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงวันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2565