พลตรีสันติ สุขป้อม มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว เป็นประธานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33(1) เป็นประธานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (แรม 2 ค่ำ เดือน 7) ณ หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีสถานที่ประกอบพิธี ทั้งหมด 10 จุด คือ
1. หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)
2. หน่วยพิธีประตูท่าแพ
3. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
4. หน่วยพิธีประตูแสนปุง
5. หน่วยพิธีประตูสวนดอก
6. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
7. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง
8. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
9. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ
10. หน่วยพิธีแจ่งก๊ะต้ำ