พันเอก สงบศึก วังแก้ว ประธานพิธีปิดการฝีกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรหลักสูตรพืชสวน

พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ท่านที่ (1) ประธานพิธีปิดการฝีกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรหลักสูตรพืชสวน ของทหารกองประจำการ (40 นาย) ณ กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 33