” ดนตรีสร้างสรรค์ เป็นสื่อสัมพันธ์สร้างความสุขให้คนไทย “

มทบ.33 จัดกิจกรรมดนตรีในสวน บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ชาวเชียงใหม่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทานและสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อโควิค – 19 ซึ่งในพื้นที่จัดกิจกรรม อยู่ในบริเวณพื้นที่การจัดถนนคนเดินวันอาทิตย์ของ จว.ช.ม. มีประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากและได้ให้ความสนใจการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี เป็นอย่างดี