การสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรพื้นฐาน ” (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65

มทบ.33 ได้สนับสนุนในการจัดสถานที่บริเวณ สโมสรกาวิละ และจัดกำลังพล ร่วมอำนวยความสะดวก ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรพื้นฐาน ” (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65 ในส่วนของภาคเหนือตอนบน จำนวน  195 คน โดยคณะกรรมการจาก ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3  ซึ่งมี เสธ.ทภ.3/เลนานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 เป็นประธาน และในเวลา 0900 มทน.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดย ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยม