พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง เสธ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ม.เป็นประธานพิธีฯ