พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 และคณะนายทหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหว้ดเชียงใหม่ (NBT) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.33 และคณะนายทหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหว้ดเชียงใหม่ (NBT) ต.ช้างคลาน อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส